275 Kč

Skladem
ks
GENESIS

Čistič na bowlingové koule, 118 ml


Více

Kód produktu: GENURE-4Doprava a platba

Ať už máte moderní uretanovou bowlingovou kouli nebo starou věrnou kouli z minulých let, dnešní oleje na mazání drah vyžadují čistič, který je zaměřen na rozklad a emulgování oleje na drahách. Uretan má tendenci nasávat a přenášet olej, spíše než jej absorbovat, jako to dělají krycí materiály z reaktivní pryskyřice. To znamená více oleje na povrchu koule. Naše speciální uretanové složení se zaměřuje na tento olej a emulguje ho, takže po každém použití vám zanechá svěží povrch koule.

  • Vytvořeno speciálně pro uretanové bowlingové koule
  • Odstraňuje olej a nečistoty z povrchu koule
  • Pomáhá udržovat skutečný pohyb uretanové koule
  • Používejte po každém hodu
  • Bezpečné pro použití na všechny typy bowlingových koulí

Whether you have a modern urethane bowling ball or an old, trusty ball from years past, today's lane conditioners require a cleaner that's targeted to break down and emulsify the lane oil. Urethane tends to pick up and carry down the oil rather than absorb it as reactive resin coverstocks do. This means more oil on the surface of the ball. Our special urethane formula targets this oil and emulsifies it, leaving you with a fresh ball surface after each use.

  • Formulated specifically for urethane bowling balls
  • Removes oil and dirt from the ball surface
  • Helps maintain a true urethane ball motion
  • Use after each session
  • Safe for use on all ball types